Kilpailualueen kartta

22.8.2016

Kilpailualueen kartta

Alla on kilpailualueen kartta vuodelle 2020

Huomioitava on, että karttaan piirretyn mustan viivan pohjoispuolella on rauhoituspiiri joka on merkitty maastoon valkoisilla suurilla tauluilla (1.9 – 31.11), jonka alueella kalastus on sallittu vain perjantai illasta klo 18 sunnuntai iltaan klo 18 saakka. Mustan viivan pohjoispuolinen alue ei siis ole kilpailualuetta perjantaina 18.9.2020

Bellow competition area for the year 2020

Please note that there is black line in the map. North side of this is protection area between 1.9 – 31.11 (marked with white signs). Fishing is allowed only between Friday 18.00 to Sunday 18.00 so this protection area is not part of competition during Friday 18.9.2020

RPC2020-kilpailualue (in this link you can find competition area as PDF file)

Kilpailualue, Pernajanlahti pohjoinen (Competition area, Bay of Pernaja North)

Kilpailualue, Pernajanlahti eteläinen (Competition area, Bay of Pernaja South)

Kilpailualue, Keipsalo (Competiton area, Keipsalo area)